Nền tảng giáo dục tốt nhất đến từ kinh nghiệm thực tiễn quý báu

Edutex là nền tảng giáo dục trực tuyến cho phép người dùng có cơ hội tiếp cận để học hỏi từ những nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực của họ ở các ngành nghề trong ngành may mặc.

EDUTEX GARMENT TRAINING

  • Học viện EDUTEX Garment Training là đơn vị đào tạo THỰC TẾ các Nghiệp vụ của ngành may mặc dựa trên nền tảng ứng dụng thực tiễn chuyên nghiệp ...,
  • Các khóa học mới được bổ sung thường xuyên
  • Cơ hội tương tác trực tiếp với giảng viên của EDUTEX
Xem thêm

Khóa học mới nhất

Đăng ký ngay để bắt đầu truy cập nhiều lớp học ở nhiều lĩnh vực khác nhau: quản lý đơn hàng, kỹ năng chuyên nghiệp trong công việc, nhân viên phát triển đơn hàng, nhân viên costing, mua bán nguyên phụ liệu, kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng & hơn thế nữa.

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

  • Học từ những người xuất sắc
  • Các khóa học mới được nghiên cứu và bổ sung thường xuyên
  • Cơ hội tương tác trực tiếp với giảng viên của Edutex
Xem thêm giảng viên