Phương pháp KAIZEN – Thực hành nâng cao năng suất

Năng suất là gì?
Năng suất được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng đúng nhất, năng suất phải là cho mọi người. Để đạt được mục tiêu này, năng suất nên diễn đạt theo cách thức như sau:
“Tất cả các điều đã nêu, năng suất là một thái độ về tinh thần. Nó như là cải tiến liên tục những gì đã và đang tồn tại. Nó dựa trên cơ sở tin tưởng rằng, ai đó có thể làm ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”.

 

“Không có hoạt động thúc đẩy năng suất nào có thể làm nên kết quả nếu chỉ trong một thời gian ngắn.” Có thể nói những lãnh đạo cấp cao của các công ty và tổ chức thường mong muốn các kết quả phải thấy được trong một thời gian ngắn. Để khắc phục tình trạng này, KAIZEN là một lựa chọn phù hợp, là thực hành nhấn mạnh tới các phương pháp để thu được kết quả nhanh chóng nhất.

Để có thể hiểu rõ về cách năng suất được vận hành và các bước áp dụng thực tế phương pháp KAIZEN, mời quý đọc giả đọc bài viết theo đường dẫn dưới đây: 

https://drive.google.com/file/d/1Ujc5q8vGbCH8MLiOdnlMISuMAZSsfVi1/view?usp=sharing

 

 

Trả lời