• LIÊN HỆ


  CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN EDUTEX

  Hotline: 0909981080

  Email: contact@edutex.net

  Head Office 1: 116 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh.

  Head Office 2: Tòa nhà Leadvisors Tower, 36 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

     Học để làm gì? Tại sao phải học? Học như thế nào để HIỆU QUẢ nhất. Mỗi người có một mục đích khác nhau nhưng đều cần phải xác định được mục đích rõ ràng sẽ giúp bạn có những phương hướng và kế hoạch cụ thể cho quá trình học của mình.

     What’s the use of studying? Why must we learn? Learn how to be most EFFICIENT. Each person has a different purpose but needs to identify a clear goal that will help you have specific directions and plans for your learning process.

  Head Office 1

  Head Office 2