PRE-PRODUCTION PROCESSES IN GARMENT MANUFACTURING

Quy trình chuẩn bị sản xuất trong cho hàng may mặc – Pre production 

Quá trình Pre production là quá trình được thực hiện trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, có rất nhiều công việc và thủ tục mà nhà máy phải hoàn thành trước khi đưa vào sản xuất. Quá trình chuẩn bị sản xuất rất quan trọng đối với bất kỳ công ty sản xuất nào. Bài viết này nói về Quy trình chuẩn bị sản xuất cơ bản của ngành May mặc áp dụng cho các công ty may mặc.

Quy trình trước sản xuất hàng may mặc: Sản xuất hàng may mặc là tất cả về cắt, may và hoàn thiện nhưng có một danh sách các công việc phức tạp trong giai đoạn đầu sản xuất vì quá trình chuẩn bị sản xuất hàng may mặc đặc biệt là kiểm tra chất lượng vải và lấy mẫu trước khi sản xuất, nếu không hoàn thành quá trình này thì không thể bắt đầu sản xuất hàng loạt đơn hàng được.

Tất cả các quy trình như chất lượng vải và lấy mẫu đều rất nhạy cảm, nhà sản xuất hàng may mặc cần phải cẩn thận trong việc sản xuất suôn sẻ và duy trì được tiến độ đầu vào cần thiết cho việc may. Nếu một nhà máy không thể thực hiện các hoạt động trước sản xuất đúng cách, nhà máy có thể giảm năng suất và nhiều rủi ro xẩy ra trong quá trình sản xuất đại trà.

Nói chung, theo kế hoạch phải mất ít nhất 12-13 ngày để chuẩn sản xuất số lượng lớn sau khi nhận được vải từ nhà cung cấp. Nhóm lập kế hoạch sản xuất trực tiếp theo dõi các hoạt động tiền sản xuất này.

Flow chart of Garments Pre-production  processes

Process Action if the process fails
Fabrics procedure
Fabric in-house
Fabric inspection completion If cannot pass, asking the supplier for  compensation or replacement
CSV/ SSV checking
Status on CSV/SSV If cannot pass, asking the supplier for  compensation or replacement
Shrinkage & Distortion
Status on shrinkage & distortion If cannot pass, asking the supplier for  compensation or fabrics replacement
Blanket set  complete
Status on  blanket If cannot pass, asking the supplier for  compensation or fabrics replacement
Pre-production sampling
Trim card or QC file and sample approval If Trim card not approved, size set cannot be cut
If pass above all, then start size set cutting
Size set approval with a pattern adjustment If PP meeting fails, maker ask to recut size set sample
A pilot run cutting (If need)
Pilot Run approval
Bulk cutting

Chất lượng vải

Chúng ta không thể cắt vải mà không trải qua một số quy trình kiểm tra chất lượng vải chặc chẻ, cần phải xả vải trong một thời gian nhất định sau khi nhận được từ nhà cung cấp và một số loại vải đặc biệt cần phải hấp xả vải, đây là những loại vải có khuyết tật thị giác, bóng, co rút và biến dạng. Nếu vải không đáp ứng được một trong những điểm kiểm tra chất lượng đó, nhà sản xuất hàng may mặc phải yêu cầu mua hộ và yêu cầu thay thế vải. Đôi khi nhà cung cấp vải đến để xác minh yêu cầu của nhà sản xuất hàng may mặc, vì vậy nếu có bất kỳ vấn đề chất lượng nào khác (lô hàng khổ ngắn / khổ ngắn) trong vải, hầu hết thời gian cần nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề vải có vấn đề.

Lưa ý bài viết này không đào xâu về quy trình kiểm tra vải, các bạn có thể cập nhật thêm từ bài viết QA,QC team.

Lấy mẫu trước khi sản xuất đặc biệt là PP Samples.

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục vải, nhà máy may mặc phải cắt mẫu đặt sẵn kích thước (hay còn gọi là mẫu PP) để tiến hành cuộc họp trước khi sản xuất. Nếu mẫu PP không đạt, nhà máy phải làm lại mẫu PP một lần nữa. Sau đó, nhà sản xuất hàng may mặc cắt chạy thí điểm và hoàn thành quá trình may và hoàn thiện. Sau khi hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm, nhà sản xuất hàng may mặc cho phép sản xuất số lượng lớn.

 

 

Pre-Production activities operation Flow chart of Garments Manufacturing

Preparation for the PP Meeting:

1.Inform all departments to prepare for the PP Meeting:
2. Master File.
3. Approved Fabric & Trim Swatch.
4. Fabric & Trim Availability Report.
5. Production Plan.
6. Line Layout & Manpower Allocation.

Size-Set Sample Preparation:

This sample shall be done with the involvement of Line In-Charge, Line Supervisor, Line Q.C, Work-Study Officer, Mechanic and Technical/Sample Room. Shall follow buyer’s Sample, Comments and Operational break down prepared by Work-Study officer.

Critical Operation Identification:

During Size-Set Sample/Line Sample development, Production, Quality, IE Staff and Mechanic together shall do this study and identify all critical points at the construction of a garment.

PP Meeting (Internal & Buyer):

To discuss and take necessary Corrective & Preventive Actions before starting production of each style and to make sure every department is updated with the Fabric/Accessory Requirement, Technical Specifications, Testing Requirements, Workmanship, Target, Shipment Details, etc.

Approval for Pilot Cut:

To proceed with the pilot cut prior to going for Bulk Cutting.

First Production Analysis:

To compare the Initial Output (Finished Goods) of Pilot Run against Buyers approved Sample/Standard prior to going for Bulk Cutting

Finalizing Pattern for Bulk Cutting:

To verify and make sure to use the correct pattern for the Bulk Cutting.

Approval for Bulk Cutting:

To assure and certify that all Pre-Production activities have been completed prior to starting Bulk Cutting of each style.

Ref: Source/Editor/copyright by Edutex.net

Trả lời