Lập định mức nguyên vật liệu (BOM) trong sản xuất may mặc

Quản lý sản xuất, tính giá thành sản xuất là công việc không hề dễ dàng. Nhà quản lý phải nắm được: để sản xuất một đơn vị hàng hóa thì tiêu chuẩn định mức là bao nhiêu, tính toán được nguyên liệu, phụ liệu, công đoạn sản xuất.

Định nghĩa BOM

BOM là từ viết tắt của Bill of Meterial nghĩa là định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Đó là một danh mục nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra một thành phẩm.

Tương tự trong ngành may mặc, trước khi bắt tay vào sản xuất, người phụ trách sản xuất sẽ tiến hành lập kế hoạch sản xuất cho đơn hàng dựa trên các định mức của thành phẩm. Từ đó sẽ tính toán được lượng nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ cần để phục vụ sản xuất.

Một bộ định mức nguyên phụ liệu cho ngành may cần có thông tin sau:

 • Mô tả chi tiết về nguyên vật liệu
 • Lượng tiêu thụ nguyên vật liệu trên mỗi 1 thành phẩm
 • Tên người phụ trách tìm kiếm nguồn hàng
 • Tên nhà cung cấp nguyên vậy liệu
 • Chi phí dự kiến cho mỗi mặt hàng
 • Chất lượng sản phẩm
 • Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
 • Mã màu sắc hoặc tên màu sản phẩm
 • Giá nguyên vật liệu
 • Thời hạn nguồn gốc nguyên liệu
 • Chiều rộng sản phẩm
 • Tổng chi phí của nguyên vật liệu
 • Mã sản phẩm
 • Size sản phẩm, độ dài

Sau khi xác nhận đơn hàng, đơn vị sản xuất sẽ nhận được thông tin chi tiết về sản phẩm ( số lượng, màu sắc, kích cỡ, phong cách, sản phẩm,…) từ người mua hàng. Sau đó, phòng kế hoạch chuẩn bị định mức vật tư bằng cách duy trì một định dạng cụ thể thường xuất hiện trong ngành may mặc.

Trả lời