Bảo hành khóa học trọn đời

Sau thời gian học tập tại EDUTEX, các bạn học viên luôn có thể quay lại EDUTEX để được tư vấn, hỗ trợ từ đội ngũ Giảng viên, Quản lý học viên, … Chúng tôi luôn mở cửa chào đón và hỗ trợ học viên hết lòng.

Với mục tiêu đào tạo học viên “Học thực tiễn, Làm chuyên nghiệp”, EDUTEX luôn tận tâm đem lại các giá trị thực sự cho học viên, khi tốt nghiệp các khóa học tại EDUTEX các bạn phải ứng dụng được kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ tại EDUTEX vào công việc. Nếu trong quá trình học vẫn chưa tiếp thu đầy đủ kiến thức do Giảng viên truyền đạt, học viên EDUTEX được đặc quyền đăng ký học lại môn học mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn.

Trả lời