QUY TRÌNH ĐÀO TẠO EDUTEX

EDUTEX GARMENT TRAINING

Bên cạnh các khóa học public, Học viện EDUTEX cũng cung cấp các chương trình đào tạo theo yêu cầu riêng của các doanh nghiệp.

Những khóa học được thiết kế chuyên biệt, phù hợp với từng mục tiêu và đặc thù riêng của doanh nghiệp, và được tổ chức trên khắp mọi miền tổ quốc.

Để triển khai các chương trình đào tạo một cách tối ưu và hiệu quả, không làm mất thời gian cũng như chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp, EDUTEX đã triển khai một quy trình gồm 5 bước như sau:

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Tư vấn, thiết lập mục tiêu đào tạo chung, phù hợp với nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp

2.Phân tích đặc điểm, các nguồn lực của doanh nghiệp dựa trên nhu cầu để thiết lập những bài giảng hiệu quả và kinh tế nhất dành cho doanh nghiệp

3.Thiết kế bài giảng khoa học và tối ưu, phù hợp với đặc thù nhóm đào tạo, kết hợp giữa giáo dục truyền thống và công nghệ hiện đại để học viên có thể tiếp thu bài giảng một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất

4.Triển khai chương trình đào tạo, không ngừng tiếp thu phản hồi của học viên để khóa học diễn ra thành công nhất

5.Đánh giá sau đào tạo, giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để phát huy tối đa điểm mạnh cũng như giảm thiểu những điểm yếu của học viên

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO
   

Trả lời