Merchandiser-Developing and Costing

Bài 4: Thách Thức Và Trách Nhiệm Trong Công Việc

NỘI DUNG BÀI HỌC
Làm giá cho một đơn hàng không chỉ là việc copy thông tin có sẵn để bỏ vào cost sheet, Người làm costing phải biết tất cả thông tin bắt nguồn từ đâu, chi phí hợp lý không, thông tin đơn hàng có tốt rõ ràng và hợp lý nhất chưa, chưa kể là kinh nghiệm làm thế nào để fix được với khách hàng của bạn nữa.
Tất cả các bạn sẽ được học thực hành trực tiếp trên lớp bằng cách cho làm trên sản phẩm thực tế giúp bạn nắm vững kiến thức và áp dụng được ngay lập tức sau khi học Merchandiser.
Đây là khoá học MERCHANDISER mà các giảng viên tâm huyết mong giúp các bạn có kiến thức và kỹ năng tốt hơn nữa, với mong muôn “cầm tay chỉ việc” từ phát triển đến giao hàng cho các bạn muốn hệ thống hoá lại công việc đang làm và các bạn học và làm công việc mới này.
Khoá học này sẽ hoàn thiện đầy đủ các kỹ năng dưới cho một người làm công việc quản lý đơn hàng.

1.Recommendation and Overview of market’s needs

2.Overview of a developing merchandiser

3.Process of developing department

4.Challenges of a developing merchandiser

5.Tips for better developing merchandiser

6.Q&As / Closing Speech

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Merchandiser-Developing and Costing”