DIFFERENT TYPES OF TRIMMINGS AND ACCESSORIES IN APPAREL INDUSTRY

Bài viết này giúp các bạn phân biệt được Trimmings and Accessories khác nhau như thế nào trong việc nhận biết và sử dụng chúng.
Để sản xuất hàng may mặc và vận chuyển chúng đến tận tay người mua, đồ trang trí (Trimmings) và phụ kiện(Accessories) có tầm quan trọng lớn trong sản xuất hàng may mặc. Có nhiều loại trang trí và phụ kiện khác nhau được sử dụng trong sản xuất hàng may mặc được đề cập ở phần sau.
Các loại trang trí và phụ kiện trong ngành quần áo:
Đồ trang trí (Trimmings)là gì?
Các vật liệu được gắn vào thân của hàng may mặc được gọi là vật liệu trang trí. Một điểm cần lưu ý trong trường hợp đồ trang trí, tất cả đồ trang trí được sử dụng cho mục đích chức năng.
Different Types of Trimmings
Một giải thích khác không mang tính kỹ thuật là đồ trang trí là vật liệu cuối cùng được gắn vào hàng may mặc khi người dùng sử dụng.
Các loại mặt hàng trang trí khác nhau được đề cập như sau:

 1. Sewing Thread,
 2. Button,
 3. Rivet,
 4. Stopper,
 5. Interlining,
 6. Lining,
 7. Metal Badge,
 8. Elastic,
 9. Zipper,
 10. Shoulder Pad,
 11. All types of Labels such as main label, care label, size label, etc.
 12. Hook and Loop,
 13. Twill Tape,
 14. Velcro Tape
 15. Lace.

Phụ kiện (Accessories) là gì?
Các vật liệu không được gắn vào thân quần áo bằng cách may, chỉ được sử dụng để hoàn thiện và đóng gói hàng may mặc (mục đích trang trí) được gọi là phụ kiện. Sự khác biệt chính giữa trang trí và phụ kiện là, đồ trang trí được sử dụng cho các mục đích chức năng và các phụ kiện được sử dụng cho mục đích trang trí.
Garment accessories
Một giải thích khác không mang tính kỹ thuật về phụ kiện. Phụ kiện là vật liệu cuối cùng không được gắn vào hàng may mặc khi người dùng sử dụng.
Các loại phụ kiện khác nhau được đề cập dưới đây:

 1. Collar stand,
 2. Carton,
 3. Carton sticker,
 4. Safety sticker,
 5. Hanger,
 6. Drawcord/ String,
 7. Backboard,
 8. Neck board,
 9. Collar stays,
 10. Butterfly,
 11. Patch,
 12. Gum Tape,
 13. Price ticket,
 14. Polybag,
 15. Safety Pin,
 16. Tag pin,
 17. Brass Pin,
 18. Buckle,
 19. P.P belt,
 20. Tissue paper,
 21. Size strip,
 22. Pocket flasher,
 23. Hand tag,
 24. Photo inlay,
 25. Both Side Tape,
 26. Plastic Clip.

Copyright by Ben Nguyen

Ben Nguyen is working as a CEO in a Buying House. He has great passion in writing different articles on textile and Garments specially on Merchandising. Send email:contact@edutex.net

Trả lời